Publikācijas presē

Nedēļas žurnālā “IR”
7.oktobrī:

Laikraksta Diena iknedēļas pielikumā “Kultūras Diena”
15. oktobrī: